Thomas Müller
portfolio: Abstrakt
IMG_8782
2021
Painting
Acryl
42 x 30 cm
Price: 80 Euro
IMG_8760
2021
Painting
Acryl
42 x 30 cm
Price: 80 Euro
IMG_8721
2021
Painting
Acryl
42 x 30 cm
Price: 85 Euro
IMG_8701
2021
Painting
Acryl
42 x 30 cm
Price: 80 Euro
IMG_8679
2021
Painting
Acryl
42 x 30 cm
Price: 80 Euro
IMG_8626
2021
Painting
Acryl
42 x 30 cm
Price: 80 Euro
IMG_8573
2021
Painting
Acryl
42 x 30 cm
Price: 80 Euro
IMG_8516
2021
Painting
Acryl
30 x 42 cm
Price: 80 Euro
IMG_8468
2021
Painting
Acryl
41 x 29 cm
Price: 75 Euro
IMG_8438
2021
Painting
Acryl
36 x 48 cm
Price: 80 Euro
IMG_8426
2021
Painting
Acryl
36 x 48 cm
Price: 80 Euro
IMG_8384
2021
Painting
Oilpainting
48 x 36 cm
Price: 80 Euro
IMG_8372
2021
Painting
Acryl
42 x 30 cm
Price: 80 Euro
IMG_8271
2021
Painting
Acryl
29 x 40 cm
Price: 80 Euro
energetic II
2021
Painting
Acryl
44 x 30 cm
Price: 80 Euro
energetic
2021
Painting
Acryl
44 x 32 cm
Price: 80 Euro
vibrancy IV
2021
Painting
Acryl
44 x 32 cm
Price: 80 Euro
vibrancy III
2021
Painting
Acryl
44 x 32 cm
Price: 80 Euro
vibrancy II
2021
Painting
Acryl
44 x 32 cm
Price: 80 Euro
gently flowing
2021
Painting
Acryl
42 x 30 cm
Price: 80 Euro
vibrancy
2021
Painting
Acryl
44 x 32 cm
Price: 80 Euro
magic signs IV
2021
Painting
Acryl
42 x 30 cm
Price: 80 Euro
magic signs II
2021
Painting
Acryl
42 x 30 cm
Price: 80 Euro
correct
2021
Painting
Acryl
80 x 60 x 2 cm
Price: 200 Euro
Jungle
2021
Painting
Acryl
50 x 70 x 2 cm
Price: 220 Euro

portfolio: Auf Leinwand
slightly woozy
2021
Painting
Acryl
30 x 42 cm
Price: 85 Euro
sceptical attitude IV
2021
Painting
Mixing technique
42 x 30 cm
Price: 80 Euro
sceptical attitude II
2021
Painting
Mixing technique
42 x 30 cm
Price: 80 Euro
lost and forgotten
2021
Painting
Acryl
70 x 50 x 2 cm
Price: 125 Euro
cheerless
2021
Painting
Acryl
70 x 50 x 2 cm
Price: 120 Euro
friendly nature
2021
Painting
Acryl
70 x 50 x 2 cm
Price: 125 Euro
wicked fairy
2021
Painting
Acryl
70 x 50 x 2 cm
Price: 125 Euro
behind
2021
Painting
Acryl
70 x 50 x 2 cm
Price: 130 Euro
from another time
2021
Painting
Acryl
60 x 40 x 2 cm
Price: 120 Euro
strangeways
2021
Painting
Acryl
60 x 40 x 2 cm
Price: 110 Euro
motion of the sea
2021
Painting
Acryl
70 x 50 x 2 cm
Price: 120 Euro
twilight state II
2021
Painting
Mixing technique
70 x 50 x 2 cm
Price: 130 Euro
mystical
2021
Painting
Oilpainting
60 x 40 x 2 cm
Price: 99 Euro
Porträt mit Hut II
2021
Painting
Acryl
60 x 40 x 2 cm
Price: 99 Euro
just a smile
2021
Painting
Acryl
60 x 40 x 2 cm
Price: 99 Euro
not harmonic
2021
Painting
Acryl
60 x 40 x 2 cm
Price: 95 Euro
like in a fairytale
2021
Painting
Acryl
60 x 40 x 2 cm
Price: 120 Euro
shiny and shimmering
2021
Painting
Acryl
50 x 70 x 2 cm
Price: 125 Euro
Porträt mit Hut
2021
Painting
Acryl
70 x 50 x 2 cm
Price: 150 Euro
Hey Joe
2021
Painting
Acryl
70 x 50 x 2 cm
Price: 140 Euro
Frau mit Hut (Nr. 3)
2021
Painting
Acryl
70 x 50 x 2 cm
Price: 140 Euro
Frau mit Hut (Nr. 2)
2021
Painting
Acryl
70 x 50 x 2 cm
Price: 140 Euro
Frau mit Hut (Nr. 1)
2021
Painting
Acryl
70 x 50 x 2 cm
Price: 140 Euro
Frau mit Schirm
2021
Painting
Acryl
70 x 50 x 2 cm
Price: 120 Euro
the style is the man
2021
Painting
Acryl
70 x 50 x 2 cm
Price: 130 Euro
bitter sweet
2021
Painting
Acryl
70 x 50 x 2 cm
Price: 130 Euro
cheap copy / four
2021
Painting
Acryl
60 x 40 x 2 cm
Price: 99 Euro
cheap copy / three
2021
Painting
Acryl
60 x 40 x 2 cm
Price: 99 Euro
cheap copy / one
2021
Painting
Acryl
60 x 40 x 2 cm
Price: 99 Euro
stir it up
2021
Painting
Acryl
60 x 40 x 2 cm
Price: 120 Euro
give it up
2021
Painting
Acryl
60 x 40 x 2 cm
Price: 120 Euro
very pretty
2021
Painting
Acryl
60 x 40 x 2 cm
Price: 120 Euro
human touch
2021
Painting
Acryl
40 x 40 x 2 cm
Price: 90 Euro
the fourth of five
2020
Painting
Acryl
40 x 40 x 2 cm
Price: 90 Euro
the third of five
2020
Painting
Acryl
40 x 40 x 2 cm
Price: 90 Euro
the second of five
2020
Painting
Acryl
40 x 40 x 2 cm
Price: 90 Euro
the first of five
2020
Painting
Acryl
40 x 40 x 2 cm
Price: 90 Euro
a created face
2020
Painting
Acryl
50 x 40 x 2 cm
Price: 125 Euro
Green Lady
Painting
Oilpainting
40 x 40 x 2 cm
Price: 90 Euro
spooky
2020
Painting
Acryl
40 x 30 x 2 cm
Price: 95 Euro
She’s got something special
2020
Painting
Acryl
40 x 30 cm
Price: 95 Euro
always dreaming
2020
Painting
Acryl
50 x 40 x 2 cm
Price: 110 Euro
across from me
2020
Painting
Acryl
50 x 40 x 2 cm
Price: 125 Euro
Fred
2020
Painting
Acryl
50 x 40 x 2 cm
Price: 120 Euro
we think that we know you
2020
Painting
Acryl
30 x 40 x 2 cm
Price: 85 Euro
The first pop star
2020
Painting
Acryl
50 x 40 x 2 cm
Price: 130 Euro
Frank
2020
Painting
Acryl
50 x 40 cm
Price: 120 Euro
soulless
2020
Painting
Acryl
50 x 40 x 2 cm
Price: 120 Euro
standing still
2020
Painting
Acryl
50 x 40 x 2 cm
Price: 120 Euro
almost looks like wolfgang
2020
Painting
Acryl
50 x 40 cm
Price: 120 Euro
red
2020
Painting
Acryl
46 x 38 cm
Price: 95 Euro
in red
2020
Painting
Acryl
60 x 60 x 2 cm
Price: 130 Euro
lost in oneself
2020
Painting
Oilpainting
50 x 50 x 2 cm
Price: 120 Euro
In Black and White V
2019
Painting
Acryl
35 x 27 cm
Price: 80 Euro
In Black and White III
2019
Painting
Acryl
33 x 24 cm
Price: 80 Euro
In Black and White II
2019
Painting
Acryl
24 x 33 cm
Price: 80 Euro
lost eyes
2017
Painting
Water Colour
40 x 40 x 2 cm
Price: 85 Euro
That`s You
2017
Painting
Oilpainting
46 x 38 cm
Price: 90 Euro
Wildflower
2016
Painting
Acryl
50 x 50 x 2 cm
Price: 130 Euro
Second View
Painting
Acryl
46 x 38 x 2 cm
Price: 130 Euro
face to remember
2015
Painting
Acryl
45 x 35 x 1 cm
Price: 95 Euro
Kätzchen
2015
Painting
Acryl
70 x 50 x 2 cm
Price: 175 Euro
Der Mond
2015
Painting
Acryl
70 x 50 x 2 cm
Price: 175 Euro
Green Eyes
2015
Painting
Acryl
70 x 50 x 2 cm
Price: 175 Euro
strong expression
2015
Painting
Acryl
50 x 70 x 2 cm
Price: 175 Euro
Grid-Girl
2015
Painting
Acryl
70 x 50 x 2 cm
for sale (ask for price)
look closely
2015
Painting
Acryl
70 x 50 x 2 cm
Price: 180 Euro
Face
2014
Painting
Acryl
70 x 50 x 2 cm
Price: 180 Euro
Maskenhaft
2015
Painting
Acryl
55 x 38 x 2 cm
Price: 145 Euro
color runs down
2015
Painting
Acryl
50 x 40 x 2 cm
Price: 80 Euro
Synthetisch
2015
Painting
Acryl
50 x 40 x 2 cm
Price: 90 Euro
Natürlich Schön
2015
Painting
Acryl
70 x 50 x 4 cm
Price: 180 Euro
Frozen
2014
Painting
Acryl
50 x 60 x 2 cm
Price: 180 Euro
Groovy
2014
Painting
Acryl
60 x 50 x 2 cm
Price: 140 Euro
Traum
2014
Painting
Water Colour
50 x 70 cm
Price: 150 Euro
Katharina
2013
Painting
Acryl
80 x 40 x 3 cm
Price: 130 Euro
stability
2013
Painting
Acryl
60 x 30 x 4 cm
Price: 150 Euro
Halb so schön
2011
Painting
Acryl
40 x 30 x 2 cm
Price: 100 Euro
Farbenfroh
2010
Painting
Acryl
40 x 30 x 2 cm
Price: 90 Euro

portfolio: Diverse
not quite friendly
2020
Painting
Water Colour
21 x 30 cm
Price: 65 Euro
three colors
2020
Painting
Water Colour
30 x 21 cm
Price: 65 Euro
take a vibrant red,
2020
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
under your skin, 2nd Vers
2020
Painting
Acryl
50 x 40 x 2 cm
Price: 120 Euro
you know that feeling ?
2020
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
designed in blue
2020
Painting
Water Colour
30 x 40 cm
Price: 75 Euro
isn't enough to satisfy
2020
Painting
Water Colour
36 x 36 cm
Price: 75 Euro
small reminder VI
2020
Painting
Mixing technique
21 x 30 cm
Price: 70 Euro
small reminder V
2020
Painting
Mixing technique
21 x 30 cm
Price: 70 Euro
small reminder IV
2020
Painting
Mixing technique
21 x 30 cm
Price: 70 Euro
small reminder III
2020
Painting
Mixing technique
21 x 30 cm
Price: 70 Euro
small reminder II
2020
Painting
Mixing technique
21 x 30 cm
Price: 70 Euro
small reminder I
2020
Painting
Oilpainting
21 x 30 cm
Price: 70 Euro
family of artists
2020
Painting
Mixing technique
24 x 32 cm
Price: 75 Euro
not the only one
2020
Painting
Water Colour
21 x 30 cm
Price: 75 Euro
masculine
2020
Painting
Mixing technique
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
two sides
2020
Painting
Water Colour
30 x 21 cm
Price: 75 Euro
special status
2020
Painting
Mixing technique
21 x 30 cm
Price: 75 Euro
especially
2020
Painting
Oilpainting
30 x 21 cm
Price: 70 Euro
help from above ?
2020
Painting
Water Colour
30 x 21 cm
Price: 70 Euro
pure relaxation
2020
Painting
Mixing technique
31 x 23 cm
Price: 70 Euro
social effect
2020
Painting
Water Colour
27 x 20 cm
Price: 65 Euro
limited view
2020
Painting
Water Colour
27 x 20 cm
Price: 60 Euro
alone together
2020
Painting
Water Colour
27 x 20 cm
Price: 60 Euro
expressive visual language IV
2020
Painting
Mixing technique
30 x 21 cm
Price: 65 Euro
expressive visual language III
2020
Painting
Mixing technique
30 x 21 cm
Price: 65 Euro
expressive visual language I
2020
Painting
Mixing technique
30 x 21 cm
Price: 65 Euro
yellow tones II
2020
Painting
Water Colour
30 x 21 cm
Price: 65 Euro
tired eyes
2020
Painting
Water Colour
30 x 21 cm
Price: 65 Euro
yellow tones
2020
Painting
Water Colour
30 x 21 cm
Price: 65 Euro
daring colors
2020
Painting
Water Colour
30 x 21 cm
Price: 65 Euro
stop doing
2020
Painting
Water Colour
30 x 21 cm
Price: 65 Euro
a new angle
2020
Painting
Water Colour
30 x 21 cm
Price: 65 Euro
unsatisfactory
2020
Painting
Water Colour
30 x 21 cm
Price: 65 Euro
almost golden
2020
Painting
Water Colour
30 x 21 cm
Price: 70 Euro
lost in deep thought
2020
Painting
Water Colour
30 x 21 cm
Price: 65 Euro
everyday people IV
2020
Painting
Water Colour
30 x 21 cm
Price: 70 Euro
everyday people III
2020
Painting
Oilpainting
30 x 21 cm
Price: 70 Euro
everyday people
2019
Painting
Water Colour
30 x 21 cm
Price: 70 Euro
mannequin
2019
Painting
Water Colour
30 x 21 cm
Price: 80 Euro
be alone
2019
Painting
Water Colour
24 x 32 cm
Price: 80 Euro
alone with others
2019
Painting
Water Colour
21 x 30 cm
Price: 65 Euro
shrill cry
2019
Painting
Water Colour
30 x 21 cm
Price: 65 Euro
breaking up
2019
Painting
Water Colour
30 x 21 cm
Price: 65 Euro
could be so lovely
2019
Painting
Oilpainting
32 x 24 cm
Price: 80 Euro
like a sleeping beauty
2018
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 80 Euro
non-white
2018
Painting
Water Colour
30 x 24 cm
Price: 70 Euro
public hearing
2018
Painting
Mixing technique
32 x 24 cm
Price: 95 Euro
Blurred
2018
Painting
Water Colour
30 x 23 cm
Price: 65 Euro
Zombie
2018
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 70 Euro
wildly
2018
Painting
Water Colour
24 x 19 cm
Price: 55 Euro
shit weather
2018
Painting
Water Colour
24 x 32 cm
Price: 70 Euro
Unerkannt
2017
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
for sale (ask for price)
find peace and recreation
2017
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 80 Euro
Glückssträhnen
2017
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 85 Euro
Art Aqua
2017
Painting
Water Colour
30 x 23 cm
Price: 80 Euro
spirit of harmony
2017
Painting
Water Colour
31 x 23 cm
Price: 85 Euro
flushing
2017
Painting
Water Colour
23 x 31 cm
Price: 85 Euro
alone zone
2016
Painting
Water Colour
24 x 32 cm
Price: 100 Euro
glaring eyes
2016
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 85 Euro
Dark Angel
2016
Painting
Mixing technique
48 x 36 cm
Price: 90 Euro
Klassisch
2016
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 85 Euro
Zu Zweit
2016
Painting
Water Colour
24 x 32 cm
Price: 85 Euro
city life
2016
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 85 Euro
sensual allure
2016
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 85 Euro
Emotionen pur
2016
Painting
Water Colour
16 x 12 cm
Price: 50 Euro
The Lady in Red
2015
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
for sale (ask for price)
summer love
2015
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 90 Euro
Schauplatz
2015
Painting
Water Colour
24 x 32 cm
for sale (ask for price)
Blau/Schwarz
2015
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 85 Euro
Trist
2015
Painting
Oilpainting
30 x 40 cm
Price: 90 Euro
Mund
2015
Painting
Water Colour
30 x 40 cm
Price: 99 Euro
Profil zeigen
2015
Painting
Water Colour
24 x 32 cm
Price: 85 Euro
Höllisch
2015
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 89 Euro
Zugehend
2014
Painting
Water Colour
24 x 32 cm
Price: 89 Euro
Fun
2014
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 89 Euro
scream of desperation
2014
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 89 Euro
looking for
2014
Painting
Water Colour
24 x 17 cm
Price: 70 Euro
Wandbild
2014
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 90 Euro
Blickwinkel
2014
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 90 Euro
Mit Mütze
2014
Painting
Water Colour
24 x 18 cm
Price: 75 Euro
tranquility
2014
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 90 Euro
Gefährlicher Strahlung
2013
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 89 Euro
Girlfriends
2013
Painting
Water Colour
24 x 32 cm
Price: 90 Euro
smoke gets in her eyes
2013
Painting
Water Colour
24 x 17 cm
Price: 65 Euro
Schönheitsschlaf
2013
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 85 Euro
Hitze
2013
Painting
Water Colour
24 x 17 cm
Price: 65 Euro
Nur ein Schauer
2013
Painting
Oilpainting
24 x 17 cm
Price: 60 Euro
Bankgeschäfte
2013
Painting
Water Colour
21 x 30 cm
Price: 90 Euro
Braut
2013
Painting
Water Colour
24 x 17 cm
Price: 55 Euro
schweben
2012
Painting
Water Colour
39 x 30 cm
Price: 90 Euro
Von Unten
2012
Painting
Water Colour
24 x 32 cm
Price: 85 Euro
Eine Menge
2012
Painting
Water Colour
30 x 42 cm
for sale (ask for price)
No More
2012
Painting
Water Colour
30 x 24 cm
Price: 90 Euro
Rotstich
2012
Painting
Water Colour
40 x 28 cm
Price: 79 Euro
Bad in der Menge
2011
Painting
Water Colour
30 x 40 cm
Price: 110 Euro
Vorübergehend
2011
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 70 Euro
Sommertraum
2011
Painting
Water Colour
25 x 35 cm
Price: 85 Euro
Auf dem Weg
2011
Painting
Water Colour
24 x 32 cm
Price: 90 Euro
Gegenüber
2011
Painting
Water Colour
17 x 24 cm
Price: 70 Euro
In dunkler Zeit
2010
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 100 Euro
Krass
2010
Painting
Water Colour
23 x 17 cm
for sale (ask for price)
Mysterious
2011
Painting
Water Colour
22 x 30 cm
Price: 90 Euro

portfolio: Monochrome
twilight state
2021
Painting
Mixing technique
70 x 50 x 2 cm
Price: 130 Euro
finest hair
2020
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
to read a book
2020
Painting
Water Colour
30 x 21 cm
Price: 60 Euro
front view
2019
Painting
Oilpainting
32 x 24 cm
Price: 80 Euro
united together
2019
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
no eye contact
2018
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
uncolored
2018
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 65 Euro
a part of
2018
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
rough sketch
2018
Painting
Water Colour
24 x 19 cm
Price: 50 Euro
dark gray
2018
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
pass by
2018
Painting
Water Colour
30 x 24 cm
Price: 65 Euro
show your face
2018
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 70 Euro
in desperation
2017
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 65 Euro
long-running
2017
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 70 Euro
furtively look
2017
Painting
Water Colour
24 x 17 cm
Price: 55 Euro
pale face
2017
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
Shiny
2017
Painting
Water Colour
24 x 32 cm
Price: 70 Euro
untidy pretty
2017
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 80 Euro
Dual Relation
2017
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 85 Euro
strong attitude
2017
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 90 Euro
cut out
2017
Painting
Water Colour
23 x 31 cm
Price: 70 Euro
downwards
2017
Painting
Water Colour
31 x 23 cm
Price: 80 Euro
she walked by
2017
Painting
Water Colour
24 x 17 cm
Price: 55 Euro
Five
2016
Painting
Oilpainting
31 x 23 cm
Price: 90 Euro
Mann von Welt
2016
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 90 Euro
Graue Maus
2016
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
for sale (ask for price)
Strand
2016
Painting
Water Colour
24 x 32 cm
Price: 90 Euro
Mit-Gefühl
2015
Painting
Water Colour
24 x 32 cm
Price: 90 Euro
Blaue Augen
2015
Painting
Water Colour
30 x 24 cm
Price: 85 Euro
Relaxed
2013
Painting
Water Colour
24 x 32 cm
Price: 89 Euro

portfolio: Portraits
into the distance
2021
Painting
Acryl
32 x 24 cm
Price: 80 Euro
Lucie
2021
Painting
Acryl
42 x 30 cm
Price: 80 Euro
line of sight
2021
Painting
Mixing technique
32 x 24 cm
Price: 80 Euro
from a dream
2021
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
two eyes
2021
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
Take a look at me
2021
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 80 Euro
sceptical attitude III
2021
Painting
Mixing technique
42 x 30 cm
Price: 80 Euro
sceptical attitude I
Painting
Mixing technique
42 x 30 cm
Price: 80 Euro
into nothingness
2021
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
girl-next-door
2021
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
to look over the shoulder
2021
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
charming
2021
Painting
Acryl
60 x 40 x 2 cm
Price: 120 Euro
lost
2021
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 70 Euro
bizarre but beautiful
2021
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
another face
2021
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
we don't know
2021
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
thinking about
2020
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 70 Euro
explosive composition
2020
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
you see me
2020
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 70 Euro
take the most important
2020
Painting
Water Colour
30 x 21 cm
Price: 65 Euro
highly flammable
2020
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
discolouring
2020
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 70 Euro
color blots
2020
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 70 Euro
autumn feeling
2020
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
Der Amerikaner
2020
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
badly disrupted!
2020
Painting
Mixing technique
32 x 24 cm
Price: 70 Euro
Joe
2020
Painting
Water Colour
24 x 32 cm
for sale (ask for price)
Jeanne
2020
Painting
Oilpainting
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
head up
2020
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
to be in oneself
2020
Painting
Acryl
40 x 40 cm
Price: 80 Euro
Spirit is calling
2020
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
weary I
2020
Painting
Water Colour
30 x 21 cm
Price: 65 Euro
using colors
2020
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 85 Euro
question marks
2020
Painting
Water Colour
30 x 23 cm
Price: 80 Euro
a slight hope
2020
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 80 Euro
enigmatic girl
2020
Painting
Water Colour
30 x 23 cm
Price: 70 Euro
long hair and a hat
2020
Painting
Water Colour
30 x 21 cm
Price: 70 Euro
strange
2020
Painting
Water Colour
27 x 20 cm
Price: 65 Euro
older in style I
2020
Painting
Water Colour
27 x 20 cm
Price: 60 Euro
very friendly
2019
Painting
Water Colour
24 x 32 cm
Price: 70 Euro
on the face II
2019
Painting
Water Colour
21 x 30 cm
Price: 60 Euro
on the face
2019
Painting
Water Colour
21 x 30 cm
Price: 65 Euro
far away from all
2019
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
vivid colors
2019
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 90 Euro
blue eye
2019
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
lifeless stare
2019
Painting
Water Colour
24 x 32 cm
Price: 70 Euro
it`s drifting a bit III (2ndVers)
2019
Painting
Water Colour
30 x 21 cm
Price: 60 Euro
raise the eyes II
2019
Painting
Water Colour
30 x 21 cm
Price: 60 Euro
looks unstable
2019
Painting
Water Colour
30 x 21 cm
Price: 60 Euro
it`s drifting a bit III
2019
Painting
Water Colour
30 x 21 cm
Price: 60 Euro
only a picture
2019
Painting
Water Colour
30 x 21 cm
Price: 65 Euro
significant III
2019
Painting
Water Colour
30 x 21 cm
Price: 70 Euro
significant II
2019
Painting
Water Colour
30 x 21 cm
Price: 70 Euro
significant
2019
Painting
Water Colour
30 x 21 cm
Price: 70 Euro
stare into space
2019
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
In Color
2019
Painting
Oilpainting
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
fail to understand
2019
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
come to rest
2019
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
as you like
2019
Painting
Water Colour
30 x 21 cm
Price: 70 Euro
alone again
2018
Painting
Water Colour
30 x 21 cm
Price: 65 Euro
sunlight reflects
2018
Painting
Water Colour
30 x 21 cm
Price: 60 Euro
like a lioness
2018
Painting
Oilpainting
30 x 21 cm
Price: 60 Euro
strong identity
2018
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 70 Euro
lots of color
2018
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
for sale (ask for price)
time of memory
2018
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
keep an eye out
2018
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
in silence
2018
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 80 Euro
old iron
2018
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 70 Euro
Strangely
2018
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
Many Colors
2018
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 65 Euro
Fallen Angel
2017
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
prettiness
2017
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
deep in thought
2017
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 60 Euro
purple rose
2017
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 65 Euro
M. lacht
2017
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
got me coloured
2017
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 70 Euro
sidetracked
2017
Painting
Water Colour
24 x 32 cm
Price: 80 Euro
out of the blue
2017
Painting
Water Colour
24 x 32 cm
Price: 75 Euro
vivid purple
2017
Painting
Water Colour
31 x 23 cm
Price: 80 Euro
the play of colors
2017
Painting
Water Colour
31 x 23 cm
Price: 80 Euro
Durchblick
2016
Painting
Water Colour
31 x 23 cm
Price: 85 Euro
carefree
2016
Painting
Acryl
46 x 38 x 2 cm
Price: 110 Euro
Balance
2016
Painting
Water Colour
40 x 30 cm
Price: 90 Euro
Heart and Soul
2016
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
for sale (ask for price)
full of doubts
2016
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 95 Euro
Magic Spell
2016
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
for sale (ask for price)
already seen
2016
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 85 Euro
No 491
2016
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 79 Euro
Ausblick
2016
Painting
Water Colour
30 x 24 cm
Price: 80 Euro
Buntes Leben
2016
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
for sale (ask for price)
Strichstärke
2016
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
for sale (ask for price)
Lockvogel
2016
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
for sale (ask for price)
Starke Farben
Painting
Oilpainting
24 x 32 cm
for sale (ask for price)
Apart
2016
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
for sale (ask for price)
weit-weg-träumen
2016
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
for sale (ask for price)
Emotional
2015
Painting
Water Colour
24 x 32 cm
Price: 75 Euro
Im richtigen Licht
2015
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 85 Euro
grimace of pain
2015
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
expressive
2015
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 85 Euro
Traurig
2015
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
for sale (ask for price)
Lebzeiten
2015
Painting
Water Colour
24 x 17 cm
Price: 60 Euro
Mensch Karl
2015
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 85 Euro
Hero
2015
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
for sale (ask for price)
Don`t Imagine
2015
Painting
Water Colour
24 x 32 cm
for sale (ask for price)
Maskulin
2015
Painting
Water Colour
24 x 32 cm
Price: 90 Euro
cool man
2014
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 85 Euro
Ein Tick anders
2014
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 85 Euro
Sehkraft
2014
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 85 Euro
that can`t be true
2014
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 89 Euro
Haarfein
2014
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 79 Euro
Schau-Spiel
2014
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
Aufmerksam
2014
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
He can't dance
2016
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
for sale (ask for price)
Young Lady
2014
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 89 Euro
Course of Life
2014
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 79 Euro
colorful man
2014
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 79 Euro
painted face
2014
Painting
Water Colour
18 x 24 cm
Price: 70 Euro
Unspektakulär
2014
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 89 Euro
Schrei der Verzweiflung
2014
Painting
Oilpainting
24 x 18 cm
Price: 59 Euro
Ziemlich Jung
2014
Painting
Water Colour
24 x 18 cm
Price: 59 Euro
lines of his life
2014
Painting
Oilpainting
32 x 24 cm
for sale (ask for price)
Irgendwer in Deutschland
2014
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
for sale (ask for price)
Rouge
2014
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 79 Euro
Grisgram
2014
Painting
Water Colour
24 x 32 cm
Price: 89 Euro
vis-à-vis
2013
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 95 Euro
Fragezeichen
2013
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 90 Euro
Magic Touch
2013
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 90 Euro
Ein netter älterer Herr
2013
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 85 Euro
Prinzessin
2013
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 90 Euro
Ein-Blick
2013
Painting
Water Colour
24 x 32 cm
not for sale
Schwester
2013
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
for sale (ask for price)
Im Lichtstrahl
2013
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 80 Euro
S.Klaus
2013
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
for sale (ask for price)
Happy
2013
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 79 Euro
Gedankenschwer
2013
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 90 Euro
ganz woanders
2013
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 85 Euro
Verloren
2013
Painting
Water Colour
24 x 32 cm
Price: 90 Euro
Süße Verlockung
2013
Painting
Water Colour
24 x 32 cm
Price: 110 Euro
Frühlingsbrise
2013
Painting
Water Colour
24 x 32 cm
Price: 89 Euro
Ruhe
2013
Painting
Water Colour
30 x 24 cm
for sale (ask for price)
Ikone
2013
Painting
Water Colour
21 x 30 cm
for sale (ask for price)
Beauty
2013
Painting
Water Colour
31 x 24 cm
for sale (ask for price)
Haarfarbe: Bunt
2013
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 89 Euro
Farblos
2013
Painting
Water Colour
22 x 32 cm
Price: 89 Euro
bad news
2013
Painting
Water Colour
30 x 24 cm
Price: 79 Euro
BB
2013
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 79 Euro
Rotstich
2013
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 85 Euro
Erleuchtung
2012
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 89 Euro
Verheult
2012
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 99 Euro
Explosion
2012
Painting
Water Colour
24 x 32 cm
Price: 85 Euro
Farbpalette
2012
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 89 Euro
Farbtupfer
2012
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 79 Euro
Farbfragmente
2012
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 85 Euro
Sie sieht ihn
2012
Painting
Water Colour
30 x 23 cm
Price: 79 Euro
Farbpracht
2012
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 100 Euro
Farbbahnen
2012
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 89 Euro
Farbbild
2012
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 89 Euro
Sinnlichkeit
2012
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 89 Euro
Schattenzeit
2012
Painting
Water Colour
30 x 24 cm
Price: 90 Euro
Vergissmeinnicht
2012
Painting
Water Colour
30 x 24 cm
Price: 90 Euro
Spiel der Farben
2012
Painting
Water Colour
30 x 24 cm
Price: 95 Euro
Liz
2012
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
for sale (ask for price)
Aufschrei !
2012
Painting
Water Colour
30 x 24 cm
Price: 89 Euro
In das Licht
2012
Painting
Water Colour
34 x 24 cm
for sale (ask for price)
Farbspiel
2012
Painting
Water Colour
30 x 24 cm
Price: 69 Euro
Farbiger
2012
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 85 Euro
In Memory Of
2012
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
Irgendeiner
2012
Painting
Water Colour
30 x 24 cm
Price: 79 Euro
Versunken
2012
Painting
Water Colour
30 x 24 cm
Price: 85 Euro
Träumerin
2011
Painting
Water Colour
17 x 24 cm
for sale (ask for price)
Blickfang II
2011
Painting
Water Colour
17 x 24 cm
Price: 65 Euro
Zigarette danach
2011
Painting
Water Colour
31 x 23 cm
Price: 120 Euro
Feierabend
2011
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 120 Euro
Die Maske fällt
2010
Painting
Water Colour
20 x 15 cm
Price: 80 Euro
Big Eyes
2009
Painting
Water Colour
24 x 17 cm
Price: 80 Euro
Eine Träne...
2009
Painting
Water Colour
28 x 20 cm
not for sale
Mit Kippe
2011
Painting
Water Colour
24 x 17 cm
Price: 65 Euro

portfolio: Tierisch gut !
three monkeys - three
2021
Painting
Acryl
40 x 40 x 2 cm
Price: 90 Euro
three monkeys - two
2021
Painting
Acryl
40 x 40 x 2 cm
Price: 90 Euro
three monkeys - one
2021
Painting
Acryl
40 x 40 x 2 cm
Price: 90 Euro
Affentheater
2016
Painting
Acryl
70 x 50 x 2 cm
Price: 185 Euro
AffenArt
2016
Painting
Acryl
50 x 60 x 2 cm
Price: 175 Euro
Wesensverwandtschaft
2016
Painting
Acryl
60 x 80 x 2 cm
Price: 190 Euro
Cat
2016
Painting
Acryl
70 x 50 x 2 cm
Price: 160 Euro

portfolio: Standard
IMG_9979
2021
Painting
Acryl
50 x 60 x 1 cm
Price: 120 Euro
IMG_8501
2021
Painting
Oilpainting
42 x 30 cm
Price: 80 Euro
the fifth of five
2020
Painting
Acryl
40 x 40 x 2 cm
Price: 90 Euro
stillness
2020
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
simply tired
2020
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
attitude
2020
Painting
Water Colour
30 x 21 cm
Price: 75 Euro
expressive visual language VII
2020
Painting
Water Colour
32 x 23 cm
Price: 80 Euro
expressive visual language II
2020
Painting
Mixing technique
30 x 21 cm
Price: 65 Euro
worried expression
2020
Painting
Oilpainting
30 x 21 cm
Price: 65 Euro
everyday people II
2020
Painting
Water Colour
30 x 21 cm
Price: 70 Euro
nearly perfect
2019
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 85 Euro
still beautiful
2015
Painting
Water Colour
24 x 17 cm
Price: 50 Euro
nameless doll
2019
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
In Black and White IV
2019
Painting
Acryl
35 x 27 cm
Price: 80 Euro
a bit melancholic
2019
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
strong enough
2019
Painting
Water Colour
30 x 21 cm
Price: 65 Euro
new look
2019
Painting
Oilpainting
32 x 24 cm
Price: 70 Euro
a skeptical view
2019
Painting
Oilpainting
21 x 30 cm
Price: 65 Euro
still strong
2019
Painting
Oilpainting
24 x 17 cm
Price: 55 Euro
almost like magic
2019
Painting
Water Colour
40 x 30 cm
Price: 80 Euro
elegant appearance
2019
Painting
Water Colour
21 x 30 cm
Price: 65 Euro
wear marks
2019
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
not alone
2019
Painting
Water Colour
21 x 30 cm
for sale (ask for price)
new eyeglasses
2019
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 75 Euro
closed in itself
2019
Painting
Water Colour
21 x 30 cm
Price: 65 Euro
Vivid
2018
Painting
Water Colour
32 x 24 cm
Price: 80 Euro
borne down
2017
Painting
India ink
24 x 17 cm
Price: 55 Euro
Auf dem Sofa
2012
Painting
Water Colour
24 x 17 cm
Price: 69 Euro